История

 • 2010


  Warning: Illegal string offset 'url_b' in /home/iberabg/public_html/smarty/templates_c/%%86^864^8644F0D6%%home.tpl.php on line 207

 • 2007


  Warning: Illegal string offset 'url_b' in /home/iberabg/public_html/smarty/templates_c/%%86^864^8644F0D6%%home.tpl.php on line 207

  The Oaks е сред първите проекти на „ИБЕРА ИНВЕСТ” АД като дивелъпър. Въплътили сме целия...

 • 2008

  Всички сгради, построени от „ИБЕРА ИНВЕСТ” АД, се отличават с модерна архитектура, дизай...

Ние - „ИБЕРА ИНВЕСТ” АД - сме над 15 години на строителния пазар. Това време ни помогна да добием огромен професионален опит, да разширим своята материална база и да осъществим контакти и сътрудничество с най-добрите партньори. Точно този установен, дългогодишен опит, утвърдени технологии и собствена високоефективна строителна механизация ни даде свободата да почнем да строим по начина, по който винаги сме мечтали. За тези години научихме, че най-важни в строителния бизнес са бързината и качеството на предлаганите услуги. Вярваме, че можем да ви ги осигурим, защото разполагаме с технологичния транспорт, оборудването и механизацията, необходими и съпътстващи строителното производство. В тази връзка от 2008 год. в дружеството са внедрени системи за управление на качеството ISO-9001, съгласно изискванията на стандарта ISO 9001, от 2010г.  система за управление на здравословни и безопасни условия на труд и околна среда, съгласно изискванията на стандартите ISO 14001:2004, BS OHSAS 18001:2007 .

  

Че сме на прав път е доказателство и фактът, че се разрастваме толкова бързо и днес „ИБЕРА ИНВЕСТ” АД е собственик на търговските марки „Ибера”, „Ибера Инвест”, „Ибера Строй”, „Ибера Девелъпмънт”, „Ибера Пропъртис”  и „Ибера Груп” и др.

Дружеството e вписвано в Централния професионален регистър на камарата на строителите в България с удостоверения № І-001043 ,№ ІІ- 000261, № ІІІ – 000222 , № ІV-000356 и №V – 000639  за строежи първа, втора, трета, четвърта и пета група, първа категория .