Освен редицата луксозни хотели по българското черноморие, фирмата ни изпълнява със собствени сили и за своя сметка жилищни сгради, офиси и гаражи, придържайки се към същите високи стандарти.